KLIENCI

Z usług Kancelarii korzystają klienci indywidualni jak i przedsiębiorcy zorganizowani w różnych formach prawnych (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółdzielnie).

Obsługujemy także podmioty publicznoprawne, w tym przede wszystkim gminne jednostki budżetowe, a także spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Obsługiwane przez nas podmioty gospodarcze to firmy z kapitałem polskim i zagranicznym. Świadczymy usługi na rzecz firm działających w branży usługowej (prowadzimy stałą obsługę podmiotów leczniczych, firm budowlanych, podmiotów  zajmujących się działalnością targową, administracyjną, sprzedażą internetową), produkcyjnej, artystycznej (zespoły muzyczne, agencje artystyczne), handlowej (przede wszystkim w branży elektrotechnicznej, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego),   inwestycji finansowych (pośrednictwa finansowego).

Klienci indywidualni poszukują pomocy prawnej głównie w zakresie bieżących, życiowych spraw dotyczących odszkodowań (uszkodzenia ciała, zniszczenie mienia), nieruchomości (nabycie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie), spadków (stwierdzenia nabycia spadków, działy), rozwodów (alimenty, kontakty z dzieckiem) oraz ubezpieczeń społecznych (renty, wypadki przy pracy).

Comments are closed.