Sprawy pracownicze

Prawnicy kancelarii wspierają Pracodawców w sprawnym poruszaniu się w świecie prawa pracy. Wyjaśniamy zawiłości prawa pracy, rekomendujemy jasne rozwiązania w krótkim czasie. Dbamy, by udzielone porady uwzględniały aktualne orzecznictwo Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Poszukujemy bezpiecznych rozwiązań uwzględniających interes Klienta.

Opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania,kontrakty menadżerskie wskazując niebezpieczeństwa oraz proponując postanowienia minimalizujące ryzyko sporu sądowego. Przygotowujemy ponadto projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowę o pracę.

Towarzyszymy stronom stosunku pracy na każdym etapie współpracy, od nawiązania stosunku pracy, przez cały okres jego trwania, aż po jego zakończenie.

Comments are closed.