Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria KWW oferuje porady prawne i reprezentację przed sądem w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji. Niesiemy pomoc prawną przedsiębiorcom, których interesy zostały zagrożone naruszeniem lub naruszone działaniami konkurentów, m.in. poprzez wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji prawnicy Kancelarii pomagają przeprowadzić postępowanie sądowe zmierzające m.in. do zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Dotkniętych czynami nieuczciwej konkurencji Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy naszych prawników.

Comments are closed.