Upadłość przedsiębiorcy i konsumenta

Wszystkim podmiotom zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.

Posiadamy bogate doświadczenie w pomocy podmiotom znajdującym się w stanie niewypłacalności oraz wierzycielom kierującym roszczenia do masy upadłościowej. Do naszych usług w tym zakresie należy sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości naprawczej i likwidacyjnej oraz nadzór nad działaniem organów postępowania upadłościowego w zakresie wyceny, likwidacji majątku upadłego oraz sporządzania i wykonywania planów podziału.

Sporządzamy analizy i opinie prawne mające na celu ustalenie stopnia zaspokojenia wierzyciela w danym postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom upadłego zapewniamy pomoc prawną przy zgłaszaniu wierzytelności do masy upadłości, a także w trakcie postępowania w postaci zaskarżania czynności upadłego. Reprezentujemy wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli oraz na posiedzeniach rady wierzycieli.

Comments are closed.