Podział i łączenie spółek

Przeprowadzimy dla Państwa wszelkie procesy podziałów jak i przekształceń spółek, doradzimy najbezpieczniejszy sposób postępowania, zapewnimy analizę podatkową planowanej procedury.

W ramach świadczonych usług :

  • analizujemy możliwości podziału i łączenia spółek biorąc pod uwagę aspekty prawne oraz oceniamy ryzyko i korzyści z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego Klienta,
  • przedstawiamy optymalne podatkowo rozwiązania w związku z prowadzoną działalnością,
  • sporządzamy projekty wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie podziałów i łączenia  spółek, w tym  umowy spółek  jak również plan  podziału lub łączenia spółki wraz z wymaganymi załącznikami,
  • zgłaszamy podział i połączenie do sądu rejestrowego
  • opracowujemy wszelkie niezbędne projekty uchwał, zawiadomień i ogłoszeń,
  • prowadzimy jako pełnomocnicy postępowanie sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie powyższych procesów.

Comments are closed.