Pomoc prawna w sprawach cudzoziemców

Kancelaria KWW oferuje również pełen zakres pomocy prawnej dotyczącej zatrudniania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP, jak również pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Zapewniamy pomoc zarówno dotyczącą obywateli państw Unii Europejskiej jak i państw spoza UE (np. Ukraina, Rosja, Turcja).

W zakresie spraw dotyczących cudzoziemców pomożemy w:

  • rozpoczęciu działalności na terytorium RP
  • rejestracji spółki przez osoby niebędące obywatelami RP
  • w ustaleniu prawa do pracy cudzoziemca, jak również uzyskaniu zezwolenia na pracę jeśli jest wymagane
  • w sprawach podatkowych podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi

Comments are closed.