Branża medyczna

Kancelaria Prawna KWW posiada doświadczenie w sprawach z prawa medycznego i farmaceutycznego.

Komlepksowo obsługujemy zakłady opieki zdrowotnej (publiczne oraz niepubliczne) w zakresie ich bieżącej działalności oraz przygotowujemy i przeprowadzamy przekształcenia podmiotowe tych jednostek. Służymy także swoim doświadczeniem przy zawieraniu i realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Doradzamy przy zawiązywaniu indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

Świadczymy także usługi w zakresie prawa farmaceutycznego w postaci doradztwa prawnego dotyczącego:

  • rejestracji i wprowadzaniu na rynek wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
  • opiniowania promocji i kampanii reklamowych wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
  • opracowywania umów o badania kliniczne, umów w zakresie dystrybucji, promocji i marketingu produktów,
  • funkcjonowania aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych oraz warunków obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, problematyka importu równoległego.

Comments are closed.