Przekształcenia spółek

Procesy przekształceń spółek najczęściej podyktowane są chęcią optymalizacji podatkowej prowadzonych działań lub ochrony majątku osobistego, jak również w celu zwiększenia atrakcyjności i wiarygodności względem kontrahentów.

W ramach świadczonych usług :

  • analizujemy możliwości przekształcenia spółki biorąc pod uwagę aspekty prawne oraz oceniamy ryzyko i korzyści z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego Klienta,
  • przedstawiamy optymalne podatkowo rozwiązania w związku z prowadzoną działalnością,
  • sporządzamy projekty wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie przekształceń  spółek, w tym  umowy spółek  jak również plan  przekształcenia spółki wraz z wymaganymi załącznikami,
  • zgłaszamy przekształcenie do sądu rejestrowego
  • opracowujemy wszelkie niezbędne projekty uchwał, zawiadomień i ogłoszeń,
  • prowadzimy jako pełnomocnicy postępowanie sądowe w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie powyższych procesów.

Comments are closed.