Rejestracja spółek. Prawo korporacyjne

Kancelaria KWW służy swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rejestracji spółki komandytowej. W sposób szybki i kompleksowy przejmujemy obowiązki związane z założeniem spółki komandytowej.

Oferujemy obsługę w zakresie:

  • zakładania spółek i innych podmiotów wraz z rejestracją w KRS,
  • sporządzania umów spółki, aktów założycielskich spółki, fundacji, stowarzyszenia i innych podmiotów,
  • doradztwa wyboru form działalności oraz opodatkowania (planowanie rozpoczęcia działalności),
  • doradztwa sposobu zakończenia działalności,
  • przeprowadzania likwidacji,
  • pozyskiwania wypisów z KRS,
  • bieżącej obsługi działalności spółek,
  • obsługi zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych,
  • przygotowania uchwał organów, protokołów i wszelkich innych dokumentów korporacyjnych.

Oferujemy także kompleksowe przeprowadzenie procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek.

 

Comments are closed.