Własność intelektualna i przemysłowa

Kancelaria Klepacz Wąsik i Wspólnicy oferuje doradztwo prawne i procesowe w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. świadczymy usługi w zakresie:

  • własności przemysłowej i własności intelektualnej z uwzględnieniem praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków, zarówno krajowych, jak i europejskich,

  • ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą,

  • sporządzania i negocjowania umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich,

  • sporów o naruszenie praw autorskich oraz praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Comments are closed.